Disclaimer

Door deze website te bezoeken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en / of diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en/of diensten.

Hoewel Wijnhandel Peeters zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Wijnhandel Peeters niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Wijnhandel Peeters garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Wijnhandel Peeters wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Wijnhandel Peeters aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen vanaf deze website of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Wijnhandel Peeters behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s), tenzij deze rechten reeds bij derden liggen. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wijnhandel Peeters of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Wijnhandel Peeters behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Indien u vragen heeft over bovenstaande, kunt u contact opnemen middels onderstaand contactformulier:

Eventuele bijlage:

Wijnhandel Peeters

Vasteland 56
3011 BM Rotterdam

info@wijnhandel-peeters.com

Telefoon: +31 (0)10 413 16 52

facebook twitter email

NIX18

Openingstijden

Maandag10.00 - 17.00
Dinsdag09.30 - 18.00
Woensdag09.30 - 18.00
Donderdag09.30 - 18.00
Vrijdag09.00 - 18.00
Zaterdag09.00 - 16.30
Zondaggesloten

Meer informatie:

Facebook